Omslagets bestanddele

Omslaget på en bog består naturligvis af en forside og en bagside. Men et omslag består også af en eller flere andre komponenter, som du kan læse mere om nedenfor.

Forside

Forsiden er det første man ser - og skal gerne virke som blikfang. Samtidig er det vigtigt at få nævnt de helt elemtære ting vedr. bogen. Det vil sige at bogens titel, forfatter og udgiver(hvis ikke forfatter og udgiver er samme person) skal fremgå af forsiden. Der er frit slag mht. til den grafiske udformning af forsiden. Vær dog opmærksom på at vi renskærer bogens omslag som den allersidste arbejdsproces ved bogen. Derfor skal omslaget laves hvor der er taget højde for blødning og beskæring. Ved fræselimede bøger vil der 6 mm fra ryggen lægges en bukkestreg i papiret for at sikre en solid og korrekt bogbinding. Bukkestregen kan ses - og kan visuelt opfattes som en kant til venstre. Der vil derfor være en svag tendens til at ellers midterstillede objekter vil være en smule forskudt på siden. Vi kan ikke generelt anbefale at tage højde for dette fænomen - men tjek den tilsendte prøvebog, og vurder selv om det er et konkret problem, der skal korrigeres for.

Bagside

Bagsiden er ikke nødvendigvis det sidste man ser på din bog - derfor bruger mange bagsiden til at skrive en lille appetitvækker om indholdet. En del bruger også plads på en minibiografi af forfatteren med eller uden billede. Hvis du har et ISBN nummer til din bog, skal det placeres på bagsiden nederst ind mod ryggen. I forbindelse med ISBN nummeret kan der placeres en stregkode, der gør det meget lettere for forhandlere af bogen at håndtere salget.

Ud over ISBN og stregkode er der helt frie rammer for udformningen. Se dog ovenfor vedr. forsiden, hvor også bukkestreg på bagsiden ca. 6 mm ind mod ryggen gør sig gældende.

Ryg

Til enhver bog er der også en ryg. Ryggen vil være lige og flad ved fleksbundne bøger, og ved helbundne bøger kan ryggen også være rund, selvom det normale også her er en flad, lige ryg. Ryggens bredde er afhængig af antallet af sider i bogen og indholdspapirkvalitetens tykkelse. Du kan beregne bredden på din ryg på vores rygberegner her.

Der er helt frit slag mht. design af din ryg - vi anbefaler dog, at der ikke skal være tekst på med mindre ryggen min. er 3-4 mm i tykkelsen. Ellers bliver teksten for lille til at kunne læse. Det er meget sædvanligt at skrive forfatterens navn, bogens titel og forlagets navn eller logo på ryggen. Og vær opmærksom på at processen i bogbindingen betyder at grafikken/ryggens placering kan flytte sig 1-1,5mm. Det kan få betydning, hvis du laver helt skarpe kanter - f. eks. en rød ryg med hvidt omslag i øvrigt. Der kan så være en lille risiko for at ryggen vil kunne ses en smule på for- eller bagsiden. Det er dog sjældent et stort problem.

Flapper

Helbind - forsats og eftersats