Opbygning af bogens første sider

Vi får rigtig mange forespørgsler på hvordan en rigtig bog er opbygget mht. bogens første sider. Vi kan med det samme fastslå, at der er ikke nogen "rigtig" måde at gøre det på, men der er dog nogle elementer, der regelmæssigt indgår i de fleste bøger. Vi nævner nedenfor de mest kendte elementer, men det er sjældent at alle de nævnte indgår i samme bog.

- Smudsblad: De 2 første sider i bogen kan efterlades helt blanke - undlades ikke sjældent

- Lille Titelblad: Består af en side hvor kun titlen på bogen er skrevet. Bruges tæt som smudsblad. - Altid en højreside

- Titelblad: Består af side med titel som ovenstående, blot med forfatter og forlag på siden også. - Altid en højreside

- Kolofon med oplysninger om titel, forfatter, forlag, trykkeri, udgivelsesår og sted samt ISBN nr. Evt. adresse på forlag mv. skrives forneden på siden. Altid en venstreside - f. eks. bag på titelblad.

- Dedikationsside: - med dedikation eller tak til familie, kollegaer el. andet. Gerne en højreside.

- Indholdsfortegnelse: - måske på flere sider. Første side med indholdsfortegnelsen bør være placeret på en højreside. Og typisk er denne side også den første paginerede side. (Se nedenfor omkring paginering)

Det er i øvrigt meget forskelligt hvorvidt første paginerede side pagineres som side 1 eller den side, man er nået til i forhold til sider før den i bogen.

- Forord: Bør altid begynde på en højreside.

- Indhold: Bør altid begynde på en højreside.

PAGINERING
Sidenummerering eller paginering er et lille kapitel for sig. Også her er variationsgraden stor.
Hvis man ønsker paginering - og det kan der være rigtig mange gode grunde til - anbefaler vi at siden med indholdsfortegnelsen eller første rigtige indholdsside er den første side med pagina. Denne side kan så bære side 1 eller alternativt det sidetal som siden reelt har inkl. forsiden.

Uanset hvornår man begynder pagineringen, vil vi klart anbefale at højresider bærer ulige sidetal og venstresider lige sidetal.

Hvis der er er bevidst blanke sider i indholdet, f. eks. i forbindelse med afslutning af et kapitel, bør der heller ikke være pagina på siden. Siden skal dog naturligvis indgå i den fortløbne sidenummerering.  Så hvis side 7 er sidste tal før den blanke side 8 (hvor sidetal ikke påsættes), vil næste sidetal være 9.