Beregn rygbredden til dit bogomslag

Angiv de ydre mål på din bog:

Formatet på bogens sider  x  mm (bredde x højde)    
Indholdssider
Papirkvalitet:
select

Gramvægt:
select
Rygbredde (C):
9,9 mm
Omslagets højde (A):
210 mm
Omslagets bredde (2 x B + C):
305,9 mm
Beskæring (D) - på alle 4 kanter: 5 mm